СЕРВІС ТА ГАРАНТІЯ

warranty

Щоб забезпечити нашим Клієнтам найвищий комфорт користування, на всю продукцію GraSon поширюється гарантія виробника. Гарантія поширюється і на нестандартні пристрої, створені за індивідуальним проханням наших Клієнтів. Пропонуємо Вам ознайомитися зі змістом гарантійної політики. Дізнайся більше

1. ДІАПАЗОН ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Загальні гарантійні умови (далі - ЗГУ) є невід'ємною частиною договорів купівлі-продажу між компанією Grason та покупцями пропонованих нею пристроїв, якщо ці договори не передбачають інше. Наступні терміни, що використовуються в цих ЗГУ, мають таке значення:
    - «Гарант» - компанія Grason NIP 7393998423, REGON 528177416.
    - «Покупець» - замовник, який купує товари або послуги у Гаранта. Ці ЗГУ застосовуються лише до замовників (підприємців, ст. 43 ¹Ц.К.), які не є споживачами у розумінні ст. 22 Цивільного Кодексу Польщі.
    - «Сторони» - Гарант і Покупець.
    - "ЗГУ" - ці  Загальні гарантійні умови Grason.
    - «Пристрій» - пристрої та послуги, що становлять предмет статутної   діяльності Гаранта та на які у вищезазначеному обсязі поширюється гарантія на території Польщі.
1.2. Відповідно до цих ЗГУ Гарант надає Покупцеві гарантію на Пристрої, які він продає, забезпечує ефективну роботу за умови, якщо вони використовуються згідно з призначенням  та  умовами експлуатації, зазначеними у технічній документації, що додається до Пристрою.
1.3. Прямі гарантійні претензії до Гаранта можуть висувати лише Покупці, які придбали товар у Гаранта.
1.4 Відповідно до ст. 558 § 1 Цивільного кодексу, rękojmia(гарантія - відповідальність продавця у зв'язку з виявленням фізичних або юридичних недоліків придбаного товару) на пристрій виключається.

2. ТЕРМІН ГАРАНТІЇ

2.1. Гарантійний термін 24 місяці на конструктивні елементи, виготовлені Гарантом, відраховується від дати введення Пристрою в експлуатацію на підставі протоколу, підписаного обома сторонами угоди, та виставленого інвойсу.
2.2. Гарантійний термін 12 місяців на компоненти, такі як: механічні, електронні та компоненти управління відраховується від дати введення Пристрою в експлуатацію на підставі протоколу, підписаного обома сторонами угоди, та виставленого інвойсу.
2.3. Гарантія не поширюється на ущільнювачі та швидкозношувані деталі, зазначені в оферті.

3. ОБСЯГ ГАРАНТІЇ

3.1. Гарант надає Покупцеві гарантію на належну роботу Пристроїв за умови, якщо вони використовуються згідно з призначенням  та  умовами експлуатації, зазначеними у технічній документації, що додається до Пристрою.
3.2. Протягом гарантійного терміну Гарант зобов’язується безкоштовно надати запасні частини, на які поширюється гарантія, або відремонтувати несправний компонент, якщо його пошкодження пов’язане з деталями, на які надається гарантія (згідно з пунктом 3.4).
3.3. Відповідно до гарантії, Покупець або треті особи не мають права вимагати компенсацію від Гаранта за будь-які пошкодження, заподіяні в результаті несправності Пристрою. Єдиним обов’язком Гаранта за цією гарантією є надання запасних частин або ремонт пристрою.
3.4. Гарант несе відповідальність перед Покупцем лише за технічні та технологічні недоліки окремих елементів або груп компонентів, властивих проданому Пристрою. Гарантія не поширюється на несправності або пошкодження пристрою, спричинені зовнішніми факторами:
- у результаті неправильної експлуатації, що суперечить призначенню використання пристрою,   

- експлуатаційними - пов'язаними з нормальним механічним або електричним використанням,

- недотримання рекомендацій, що містяться в інструкції з експлуатації та обслуговування Пристрою,

- спричиненими сторонніми предметами, що потрапили у Пристрій,

- механічними - викликаними дією зовнішньої сили (наприклад, витягування силою),   

- термічними та хімічними,

- перенапругою - при підозрі зварювання на машині (після акту прийняття-передачі),  

- у результаті будь-яких змін, у тому числі конструкції, не дозволених виробником,

- використанням невідповідних експлуатаційних матеріалів,

- внаслідок випадкової події, факторів, що мають ознаки форс-мажорних обставин (пожежа, повінь, блискавка тощо), несправності інших установок (наприклад, електричних, опалювальних тощо) та/або пристроїв, що впливають на роботу Пристрою (наприклад, інвертори, реле, зволожувачі, охолоджувачі, обігрівачі тощо).

3.5. Гарантія не поширюється на ущільнення та швидкозношувані деталі.
3. 6. Гарантія не поширюється на Пристрій, який на підставі наданих документів і характеристик продукту не можна ідентифікувати як Пристрій, придбаний у Гаранта, та/або Пристрій без шильдика Гаранта.

3.7. Гарантія також поширюється на замінені компоненти пристрою, відремонтованого поза гарантійним терміном. Гарантійний термін на дану деталь у цьому випадку продовжується до 12 місяців.

4. ВТРАТА ГАРАНТІЇ

4.1. Покупець втрачає гарантійні права на Пристрій у разі:   

- будь-якої модифікації Пристрою,  

- втручання в роботу Пристрою неавторизованих осіб,   

- будь-яких спроб відремонтувати Пристрій неуповноваженими особами,    

- невиконання обов'язку проводити періодичні технічні перевірки, якщо вони вимагаються

5. ПРОЦЕДУРА ПОВІДОМЛЕННЯ ТА  ВИКОНАННЯ ГАРАНТІЇ

5.1. Підставою для прийняття рекламації до розгляду є виконання усіх нищезазначених умов:

- письмова рекламація, альтернативно листом на електронну пошту, від Покупця, яка містить: назву пристрою, серійний номер, дату покупки, детальний опис пошкодження разом з додатковою інформацією про наявність дефектів пристрою та дані про параметри експлуатаційних матеріалів, фотодокументація,

- на вимогу Гаранта надати оригінал інвойсу або Акту прийому-передачі рекламованого Пристрою, якщо виникла проблема з визначенням дати введення Пристрою в експлуатацію,

- надання на кожну вимогу Гаранта доступу до пристрою на місці його монтажу в Польщі,

- покриття всіх витрат, пов’язаних з проїздом, транспортуванням матеріалів, необхідних для ремонту Пристрою, проживанням, перебуванням, витратами на візу, процедурами «в’їзду на завод», якщо пристрій перепродається, орендується (у широкому розумінні, наприклад, оренда, лізинг тощо) або використовується у дочірніх компаніях за межами Польщі

5. 2. Про дефекти або пошкодження Пристрою, виявлені протягом гарантійного терміну, слід повідомляти Гаранта негайно, але не пізніше 7 днів з моменту їх виявлення.
5.3. Гарант зобов'язується відповісти на повідомлення протягом 12 годин з моменту повідомлення про дефект (крім святкових днів). Реакція не означає усунення несправності, а лише вжиття заходів для її усунення. Процедура ремонту після повідомлення про дефект виглядає таким чином:

- першою формою контакту є допомога по телефону, щоб визначити масштаб і характер несправності,

- у разі несправності змінного компонента, наприклад прокладки, Гарант може надіслати нову експлуатаційну деталь,

-  якщо неможливо замінити на нову експлуатаційну деталь, а консультація не принесла результату, приїзд сервісного фахівця має відбутися не пізніше 2-5 робочих днів з моменту повідомлення

5.4. У разі нестандартного Пристрою або Пристрою, виготовленого на індивідуальне замовлення Покупця, зокрема Пристрою з інними спеціальними параметрами чи властивостями, для ремонту якого потрібні спеціальні запчастини, Гарант залишає за собою право продовжити термін виконання гарантійного ремонту на час, необхідний для імпорту та/або виробництва вищезазначених запчастин.

5.5. Процедура гарантії поширюється тільки на комплектну продукцію, придатну для сервісної перевірки, без дефектів і механічних пошкоджень, що виникли внаслідок дії зовнішніх факторів.

5.6. У разі необґрунтованої заяви на обслуговування Покупець покриває витрати за обслуговування згідно з прейскурантом послуг Гаранта.

5.7. У разі обслуговування Пристрою на місці його монтажу Покупець зобов’язаний надати вільний доступ до Пристрою та забезпечити Гаранту безпечну процедуру обслуговування відповідно до всіх правил охорони праці та надати можливість відповідного технічного доступу  (доступ до джерел живлення, вимикачів тощо). В іншому випадку представник сервісу має право замовити додаткові сервісні роботи.

5.8. Гарант приїжджає до клієнта, щоб відремонтувати пристрій. Пристрій, що піддається рекламації, має бути належним чином підготовлений до ремонту, наприклад, порожній і вимитий.

5.9. Гарант разом з Покупцем погоджують правомірність гарантійної рекламації та вибір способу реалізації визнаних гарантійних претензій.

5.10. Гарант залишає за собою право здійснити виїзд на місце встановлення рекламаційного пристрою з метою огляду об’єкта. Вартість проїзду до клієнта для проведення огляду об’єкта покриває Гарант.

5.11. У разі ремонту Пристрою гарантійний термін видовжується на час несправного стану Пристрою.

5.12. Ці ЗГУ виключають відповідальність Гаранта щодо гарантії за дефекти товарів, однак це виключення не поширюється на Покупців, які є Споживачами у розумінні Цивільного кодексу.

5.13. У питаннях, не врегульованих цими правилами, застосовуються положення Цивільного кодексу.

 

Оновлення ЗГУ, 15.04.2024 р.